БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП: Въведение

Принципът” е ръководство, което дава надежда на хората... ПРИНЦИПЪТ: ВЪВЕДЕНИЕ 1 ГЛАВА: ПРИНЦИПИ НА ТВОРЕНИЕТО 2 ГЛАВА: ГРЕХОПАДЕНИЕТО 3 ГЛАВА: МИСИЯ НА МЕСИЯТА 4 ГЛАВА: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ: МЕСИЯТА

Есе: ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ за спасение чрез Исус Христос: МИСИЯ НА МЕСИЯТАтаКакво представлява спасението? Какъв е Божият план? Каква е целта на месията? Трябваше ли Исус да умре на кръсата?

Прочети

My Blog List

Бог е личност

Бог е личност притежаваща интелект, емоции и воля

Днес много христиани смятат, че след като Бог е уникален и абсолютен творец и най-висшата и блага същност взаимоотношенията между Него и човека, Неговото творение, са невъзможни. Творението е низше; Творецът – абсолютен и свят. Въпреки това, нека погледнем на тях от гледна точка на концепцията за любовта. Колкото и да е възвишен и благ Бог, колкото и да е низше Неговото творение, за да могат те да започнат взаимоотношения на любов, по вътрешно съдържание личностите им трябва да бъдат подобни, същността на сърцата им трябва да е еднаква. Бог по природа трябва да прилича на човека, имащ личностно начало. (138–245, 1986.1.24)

***
Какво представлява Бог? Той е личност притежаваща интелект, емоции и воля. Бог който има личностно начало, най-силно копнее за любов и поради тази причина създаде нас, хората, като обекти на Своята любов. Това е удивителен факт! (143–149, 1986.3.17)

***
Първопричината, Бог, като какъв създаде човека? Той го сътвори по Свое подобие. Създавайки човека, Бог взе за основа Своя образ. Какво означава това? Аз приличам на Бащата, а на кого прилича Бащата? На мен. С това се обяснява всичко. Ако решим да търсим Бог, какъв ще Го видим? Разбира се, че приличащ на нас! Тогава всичко си идва по местата. (127–233, 1983.5.15)

***
На кого прилича Бог? Ако Бог се нуждае от любов, кого ще обича – едно същество което прилича на Него или едно животно, което не прилича на Него? На Бог Му е необходим партньор, който да Му харесва и с когото може да сподели любовта Си. Следователно, ако този партньор е човешко същество, от негова гледна точка Бог задължително трябва да бъде Личност. Това е извода. Всички елементи които са присъщи за Бог трябва на сто процента да съвпадат с елементите присъщи на човека. Всички свойства присъщи за душата и тялото на Бог и човека, трябва да са в хармония по между си. Ето защо Бог не може да не притежава интелект, емоции и воля. (162–271, 1987.4.17)

***
Ако Бог съществува, какви са взаимоотношенията Му с човека? За да създаде такива взаимоотношения Бог трябва да притежава личностни характеристики. За да бъде личност, Той трябва да прилича на човека. Човек има такива атрибути като душа и тяло. За да може и Бог и сътвореният от Него човек да имат обща цел, Той трябва да прилича на човека. От тук произлиза концепцията за двойнствените характеристики. (167–243, 1987.7.21)

***
Бог личност ли е, каквато е човека? Ако Бог прилича на човека, тогава какъв е Той – мъж или жена? Ако Той е мъж, има ли онова нещо което се намира на мъжете между краката? За какъв вид характеристики които притежава Бог, говорим? Наричаме Го Субект на двоинствените характеристики, но има ли Той полови органи? (181–202, 1988.10.3)

***
Как мислите, Бог може ли да се смее? Случвало ли ви се е да Го видите как се смее? Той има ли очи, нос, уста, уши, тяло? Ако се замислим ще видим, че поклонниците на традиционните религии вярват в глупости! Те дори не знаят дали Бог има очи! Ако ги попитате: “Виждали ли сте очите на Бог?” Те не знаят какво да отговорят. “На кого прилича Бог?” “На кого прилича, ли? Прилича на Бог!” Къде се е чуло, по този начин да се отговаря на въпрос? На кого прилича Бог? На децата Си! Ето защо Бог трябва да е личност. Бъдейки личност, Бог изисква от мен да имам най-висшия личностен еталон. От какво се определя тази еталон? Не се определя от пари или власт. Определя се от любовта. (182–59, 1988.10.14)

***
Ако Бог съществува, Той задължително трябва да бъде личност. Бог трябва да прилича на човека. Ако Бог има личностно начало, значи притежава интелект, емоции и воля. Следователно, при Него всичко трябва да е конкретно: и чувствата и произтичащите от замисъла Му цели. (174–162, 1988.2.28)

***
Бог знае всичко. Той е цар на знанието и могъществото, всезнаещ и всемогъщ. Той е още и вездесъщ, тоест присъства навсякъде. От какво има нужда Той? От диаманти? Той по всяко време може да ги създаде! От злато? От скъпоценни камъни? Не. Бог има нужда от любов! Мислите ли, че съществувайки в самота Той може да каже: “Ах, Аз имам любов! Колко Ми е хубаво! Ха-ха!” От какво има нужда Бог? Ако Бог също е личност Той трябва да има уста, нали? Ако Той наистина е личност… със сигурност има и нос, и очи, и уши, и ръце, и крака, и душа, и Сърце. (142–30, 1986.3.3)

***
Какъв в същност е Бог? Той е всезнаещ, всемогъш и вездесъщ. С една дума, Той може да унищожи целия свят, но може и да го спаси. Такъв Бог не ни е нужен. Към какъв Бог се стреми първоначалната ни душа? Към такъв Бог, за Когото може да се каже: “Бог със сигурност обича по-силно от баща ми и майка ми! Ако страната ни има праведен цар или президент, Бог със сигурност е по-добър от него!” Всъщност, президентите се сменят на всеки четири години и само ни мерджее пред очите от тях. Тях дори не можеш да ги уважаваш! (147–271, 1986.10.1)

***
Ако Бог съществува и дойде в нашия свят днес, Той задължително трябва да притежава интелект, емоции и воля. Защо ли? Защото човека ги има. Обаче, Божиите интелект, емоции и воля се базират не на човешките, а на Небесните принципи. (9–291, 1960.6.12)

***
Може ли абсолютният Бог да тъгува? Способен ли е всезнаещият и всемогъщ Бог да избегне тъгата? Може ли Той да има нещо общо с душевната горчивина? Това е сериозем въпрос, който не мога да подмина. Да предположим, че абсолютният Бог не може да изпитва тъга. Значи, Той не може да бъде Баща на човека, притежаващ интелект, емоции и воля и способен да изпитва радост и тъга. Това противоречи на логиката! Следователно, Бог трябва да е субект, притежаващ способност да изпитва радост и тъга в по-голяма степен от хората. (203–288, 1990.6.27)

***
Няма религиозна организация, която правилно свидетелства за Бог. И будистите и конфуцианците са един дол дренки. Достатъчно е да започнете разговор с тях за Бог и те вече ви гледат с широко отворени очи! Те не познават Бог като личност, съчетаваща в Себе Си интелект, емоции и воля. За разлика от тях, Обединителната църква пропагандира единство между Бог и човека. В това се състои величието й. (227–112, 1992.2.11)

***
Ако има с какво да се гордее Обединителната църква, то това е правилното й разбиране за Бог. Имаме ясна представа за Него. Бог е личност, притежаваща интелек, емоции и воля; в същото време Той е субект на любовта. Ние добре разбираме това. Центърът на обичащия Бог е небесното сърце и това е неоспорим факт. (210–314, 1990.12.27)
Първия Български Бутон за споделяне

Бог е личност

2:04 PM Posted by ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
Бог е личност притежаваща интелект, емоции и воля

Днес много христиани смятат, че след като Бог е уникален и абсолютен творец и най-висшата и блага същност взаимоотношенията между Него и човека, Неговото творение, са невъзможни. Творението е низше; Творецът – абсолютен и свят. Въпреки това, нека погледнем на тях от гледна точка на концепцията за любовта. Колкото и да е възвишен и благ Бог, колкото и да е низше Неговото творение, за да могат те да започнат взаимоотношения на любов, по вътрешно съдържание личностите им трябва да бъдат подобни, същността на сърцата им трябва да е еднаква. Бог по природа трябва да прилича на човека, имащ личностно начало. (138–245, 1986.1.24)

***
Какво представлява Бог? Той е личност притежаваща интелект, емоции и воля. Бог който има личностно начало, най-силно копнее за любов и поради тази причина създаде нас, хората, като обекти на Своята любов. Това е удивителен факт! (143–149, 1986.3.17)

***
Първопричината, Бог, като какъв създаде човека? Той го сътвори по Свое подобие. Създавайки човека, Бог взе за основа Своя образ. Какво означава това? Аз приличам на Бащата, а на кого прилича Бащата? На мен. С това се обяснява всичко. Ако решим да търсим Бог, какъв ще Го видим? Разбира се, че приличащ на нас! Тогава всичко си идва по местата. (127–233, 1983.5.15)

***
На кого прилича Бог? Ако Бог се нуждае от любов, кого ще обича – едно същество което прилича на Него или едно животно, което не прилича на Него? На Бог Му е необходим партньор, който да Му харесва и с когото може да сподели любовта Си. Следователно, ако този партньор е човешко същество, от негова гледна точка Бог задължително трябва да бъде Личност. Това е извода. Всички елементи които са присъщи за Бог трябва на сто процента да съвпадат с елементите присъщи на човека. Всички свойства присъщи за душата и тялото на Бог и човека, трябва да са в хармония по между си. Ето защо Бог не може да не притежава интелект, емоции и воля. (162–271, 1987.4.17)

***
Ако Бог съществува, какви са взаимоотношенията Му с човека? За да създаде такива взаимоотношения Бог трябва да притежава личностни характеристики. За да бъде личност, Той трябва да прилича на човека. Човек има такива атрибути като душа и тяло. За да може и Бог и сътвореният от Него човек да имат обща цел, Той трябва да прилича на човека. От тук произлиза концепцията за двойнствените характеристики. (167–243, 1987.7.21)

***
Бог личност ли е, каквато е човека? Ако Бог прилича на човека, тогава какъв е Той – мъж или жена? Ако Той е мъж, има ли онова нещо което се намира на мъжете между краката? За какъв вид характеристики които притежава Бог, говорим? Наричаме Го Субект на двоинствените характеристики, но има ли Той полови органи? (181–202, 1988.10.3)

***
Как мислите, Бог може ли да се смее? Случвало ли ви се е да Го видите как се смее? Той има ли очи, нос, уста, уши, тяло? Ако се замислим ще видим, че поклонниците на традиционните религии вярват в глупости! Те дори не знаят дали Бог има очи! Ако ги попитате: “Виждали ли сте очите на Бог?” Те не знаят какво да отговорят. “На кого прилича Бог?” “На кого прилича, ли? Прилича на Бог!” Къде се е чуло, по този начин да се отговаря на въпрос? На кого прилича Бог? На децата Си! Ето защо Бог трябва да е личност. Бъдейки личност, Бог изисква от мен да имам най-висшия личностен еталон. От какво се определя тази еталон? Не се определя от пари или власт. Определя се от любовта. (182–59, 1988.10.14)

***
Ако Бог съществува, Той задължително трябва да бъде личност. Бог трябва да прилича на човека. Ако Бог има личностно начало, значи притежава интелект, емоции и воля. Следователно, при Него всичко трябва да е конкретно: и чувствата и произтичащите от замисъла Му цели. (174–162, 1988.2.28)

***
Бог знае всичко. Той е цар на знанието и могъществото, всезнаещ и всемогъщ. Той е още и вездесъщ, тоест присъства навсякъде. От какво има нужда Той? От диаманти? Той по всяко време може да ги създаде! От злато? От скъпоценни камъни? Не. Бог има нужда от любов! Мислите ли, че съществувайки в самота Той може да каже: “Ах, Аз имам любов! Колко Ми е хубаво! Ха-ха!” От какво има нужда Бог? Ако Бог също е личност Той трябва да има уста, нали? Ако Той наистина е личност… със сигурност има и нос, и очи, и уши, и ръце, и крака, и душа, и Сърце. (142–30, 1986.3.3)

***
Какъв в същност е Бог? Той е всезнаещ, всемогъш и вездесъщ. С една дума, Той може да унищожи целия свят, но може и да го спаси. Такъв Бог не ни е нужен. Към какъв Бог се стреми първоначалната ни душа? Към такъв Бог, за Когото може да се каже: “Бог със сигурност обича по-силно от баща ми и майка ми! Ако страната ни има праведен цар или президент, Бог със сигурност е по-добър от него!” Всъщност, президентите се сменят на всеки четири години и само ни мерджее пред очите от тях. Тях дори не можеш да ги уважаваш! (147–271, 1986.10.1)

***
Ако Бог съществува и дойде в нашия свят днес, Той задължително трябва да притежава интелект, емоции и воля. Защо ли? Защото човека ги има. Обаче, Божиите интелект, емоции и воля се базират не на човешките, а на Небесните принципи. (9–291, 1960.6.12)

***
Може ли абсолютният Бог да тъгува? Способен ли е всезнаещият и всемогъщ Бог да избегне тъгата? Може ли Той да има нещо общо с душевната горчивина? Това е сериозем въпрос, който не мога да подмина. Да предположим, че абсолютният Бог не може да изпитва тъга. Значи, Той не може да бъде Баща на човека, притежаващ интелект, емоции и воля и способен да изпитва радост и тъга. Това противоречи на логиката! Следователно, Бог трябва да е субект, притежаващ способност да изпитва радост и тъга в по-голяма степен от хората. (203–288, 1990.6.27)

***
Няма религиозна организация, която правилно свидетелства за Бог. И будистите и конфуцианците са един дол дренки. Достатъчно е да започнете разговор с тях за Бог и те вече ви гледат с широко отворени очи! Те не познават Бог като личност, съчетаваща в Себе Си интелект, емоции и воля. За разлика от тях, Обединителната църква пропагандира единство между Бог и човека. В това се състои величието й. (227–112, 1992.2.11)

***
Ако има с какво да се гордее Обединителната църква, то това е правилното й разбиране за Бог. Имаме ясна представа за Него. Бог е личност, притежаваща интелек, емоции и воля; в същото време Той е субект на любовта. Ние добре разбираме това. Центърът на обичащия Бог е небесното сърце и това е неоспорим факт. (210–314, 1990.12.27)
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Бог е личност"

Видео за нашата дейност