БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП: Въведение

Принципът” е ръководство, което дава надежда на хората... ПРИНЦИПЪТ: ВЪВЕДЕНИЕ 1 ГЛАВА: ПРИНЦИПИ НА ТВОРЕНИЕТО 2 ГЛАВА: ГРЕХОПАДЕНИЕТО 3 ГЛАВА: МИСИЯ НА МЕСИЯТА 4 ГЛАВА: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ: МЕСИЯТА

Есе: ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ за спасение чрез Исус Христос: МИСИЯ НА МЕСИЯТАтаКакво представлява спасението? Какъв е Божият план? Каква е целта на месията? Трябваше ли Исус да умре на кръсата?

Прочети

My Blog List

Единство между Бог и човека

Човек се нуждае от Бог-личност с Когото може да изгради единство

Тъй като Бог притежава интелект, емоции и воля, Той има Своите желания, ситуация и сърце. В какво се състоят желанията Му, какво е в сърцето Му и каква е ситуацията Му? Преди да изясняваме ситуацията в която се намират хората, трябва първо това да разберем. След като го постигнем, съвсем естествено ще разберем в какво се състоят желанията на хората. Защо ли? Целта на човека е Бог, а целта на Бог е човека; значи, Бог и човек си приличат. Този, който добре разбира ситуацията на хората, желанията и сърцето им е способен да разбере желанията, ситуацията и сърцето на Бог.

За любовта може да се говори само в този случай, ако Бог е личност. Той трябва да притежава емоции и други свойства, характерни за човека имащ личностно начало; обаче, сред всички религии само христианството представя Бог в такава светлина. Да наречеш Бог Баща е голямо откритие! Христианите започнаха да наричат Бог Баща. Те не знаеха това за което говоря сега, че Бог е вътрешен и външен Баща и не можаха да дадат ясно обяснение за стремежа на Бог да придобие единовластие с помоща на любовта, свързваща го с материята. Но христианите са единствените, които откриха бащинството на Бог и направиха това откритие своя основна религиозна догма. Това е невероятно постижение! Освен това христианите говореха за единен Бог. Ето защо христианството стана световна религия способна да обедини целия свят. Тази религия прокарва пътя за обединението на света. По този начин виждам проблема.

Днес съществуват множество духовни учения, но през цялата човешка история нито едно от тях не можа дълбоко да засегне темата за сърцето. Непременно трябва да се появи такова учение. Ако то не се появи, значи Бог не съществува! Има религии проповядващи нравственост и норми на обществената етика които човек трябва да спазва; има религии учещи за безкрайността на духовния свят. Но трябва да се появи религия способна да обедини учението за нравствеността и учението за духовния свят базирайки се на сърцето! Ако потърсим сред религиите ще се окаже, че това е христианството. Христианството е религия на сърцето. Поради грехопадението хората изгубиха Бог и разбирането, че Той е техен Баща. Човечеството изгуби Истинските Родители, но христианството е религията способна да ги представи на хората.

Крайната цел на философията се състои в това да открие Бог. Какъв е Бог? Той е абсолютен, непроменлив и уникален. Откриваме Бог, който ни е необходим на нас, хората; Той трябва да притежава личностно начало. За да може да създаде взаимоотношения с хората Бог трябва да е личност, притежаваща воля, идеали и всички вътрешни и външни атрибути които можем да си представим. Всички аспекти на Божията личност – емоционалният, волевият и интелектуалният – трябва да са разбираеми за нас. Хората трябва да имат възможност да изградят с Него съвършенни взаимоотношения. В противен случай, съществуването на Бог въобще не ни касае! До ден днешен философията не можа да провъзгласи Бог за личност и да Го почита по подобаващ начин. (138–142, 1986.1.21)

На кого прилича Бог? На синовете и дъщерите Си. А вие кои сте? Божии синове и дъщери! Вие приличате на Бог. Следователно, Бое е личност. Може ли Бог да бъде някаква безформена маса? Удивителната особеност на христианството се състои в това, че то ни учи за Бог който има емоционално, личностно начало, за Бог който има любов, интелект, емоции и воля. Това е грандиозно! Освен това, христианството говори за единен Бог!

Ако Бог е личност, има ли нужда от любов? Ако сме родени като Божии деца и Го наричаме Баща, тогава Той има нужда от нас така, както и ние имаме нужда от Него. Ние имаме нужда от Баща и Той има нужда от нас.

Ако съществува Бог-личност, какво трябва да ни свързва с Него? Говорейки за Бог имате в предвид нещо възвишено, нали? Тялото ни свързано ли е с Него? Не. С Него е свързана душата ни. Земята се върти около Слънцето, чрез което минава оста й на въртене и за триста шестдесет и пет дни извършва пълен оборот около него. По същия начин живее и човека, следвайки душата си приличаща на вертикална линия. Тя от своя страна се “върти” около Бога-първопричина, притежаващ личностно начало. По този начин трябва да погледнем на този проблем.

Мисълта за съществуването на Бог ни води към логичния извод, че нашият свят няма надежда за бъдещето, ако не следва Божията идеология. И ето, че се появи Обединителната църква признаваща съществуването на Бог като съвършенна личност която притежава интелект, емоции и воля и стремяща се да изгради идеален свят, базиращ се на сферата на сърцето. Обединителната църква за първи път изясни характера на взаимоотношенията между Бог и човек.
Първия Български Бутон за споделяне

Единство между Бог и човека

2:03 PM Posted by ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
Човек се нуждае от Бог-личност с Когото може да изгради единство

Тъй като Бог притежава интелект, емоции и воля, Той има Своите желания, ситуация и сърце. В какво се състоят желанията Му, какво е в сърцето Му и каква е ситуацията Му? Преди да изясняваме ситуацията в която се намират хората, трябва първо това да разберем. След като го постигнем, съвсем естествено ще разберем в какво се състоят желанията на хората. Защо ли? Целта на човека е Бог, а целта на Бог е човека; значи, Бог и човек си приличат. Този, който добре разбира ситуацията на хората, желанията и сърцето им е способен да разбере желанията, ситуацията и сърцето на Бог.

За любовта може да се говори само в този случай, ако Бог е личност. Той трябва да притежава емоции и други свойства, характерни за човека имащ личностно начало; обаче, сред всички религии само христианството представя Бог в такава светлина. Да наречеш Бог Баща е голямо откритие! Христианите започнаха да наричат Бог Баща. Те не знаеха това за което говоря сега, че Бог е вътрешен и външен Баща и не можаха да дадат ясно обяснение за стремежа на Бог да придобие единовластие с помоща на любовта, свързваща го с материята. Но христианите са единствените, които откриха бащинството на Бог и направиха това откритие своя основна религиозна догма. Това е невероятно постижение! Освен това христианите говореха за единен Бог. Ето защо христианството стана световна религия способна да обедини целия свят. Тази религия прокарва пътя за обединението на света. По този начин виждам проблема.

Днес съществуват множество духовни учения, но през цялата човешка история нито едно от тях не можа дълбоко да засегне темата за сърцето. Непременно трябва да се появи такова учение. Ако то не се появи, значи Бог не съществува! Има религии проповядващи нравственост и норми на обществената етика които човек трябва да спазва; има религии учещи за безкрайността на духовния свят. Но трябва да се появи религия способна да обедини учението за нравствеността и учението за духовния свят базирайки се на сърцето! Ако потърсим сред религиите ще се окаже, че това е христианството. Христианството е религия на сърцето. Поради грехопадението хората изгубиха Бог и разбирането, че Той е техен Баща. Човечеството изгуби Истинските Родители, но христианството е религията способна да ги представи на хората.

Крайната цел на философията се състои в това да открие Бог. Какъв е Бог? Той е абсолютен, непроменлив и уникален. Откриваме Бог, който ни е необходим на нас, хората; Той трябва да притежава личностно начало. За да може да създаде взаимоотношения с хората Бог трябва да е личност, притежаваща воля, идеали и всички вътрешни и външни атрибути които можем да си представим. Всички аспекти на Божията личност – емоционалният, волевият и интелектуалният – трябва да са разбираеми за нас. Хората трябва да имат възможност да изградят с Него съвършенни взаимоотношения. В противен случай, съществуването на Бог въобще не ни касае! До ден днешен философията не можа да провъзгласи Бог за личност и да Го почита по подобаващ начин. (138–142, 1986.1.21)

На кого прилича Бог? На синовете и дъщерите Си. А вие кои сте? Божии синове и дъщери! Вие приличате на Бог. Следователно, Бое е личност. Може ли Бог да бъде някаква безформена маса? Удивителната особеност на христианството се състои в това, че то ни учи за Бог който има емоционално, личностно начало, за Бог който има любов, интелект, емоции и воля. Това е грандиозно! Освен това, христианството говори за единен Бог!

Ако Бог е личност, има ли нужда от любов? Ако сме родени като Божии деца и Го наричаме Баща, тогава Той има нужда от нас така, както и ние имаме нужда от Него. Ние имаме нужда от Баща и Той има нужда от нас.

Ако съществува Бог-личност, какво трябва да ни свързва с Него? Говорейки за Бог имате в предвид нещо възвишено, нали? Тялото ни свързано ли е с Него? Не. С Него е свързана душата ни. Земята се върти около Слънцето, чрез което минава оста й на въртене и за триста шестдесет и пет дни извършва пълен оборот около него. По същия начин живее и човека, следвайки душата си приличаща на вертикална линия. Тя от своя страна се “върти” около Бога-първопричина, притежаващ личностно начало. По този начин трябва да погледнем на този проблем.

Мисълта за съществуването на Бог ни води към логичния извод, че нашият свят няма надежда за бъдещето, ако не следва Божията идеология. И ето, че се появи Обединителната църква признаваща съществуването на Бог като съвършенна личност която притежава интелект, емоции и воля и стремяща се да изгради идеален свят, базиращ се на сферата на сърцето. Обединителната църква за първи път изясни характера на взаимоотношенията между Бог и човек.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Единство между Бог и човека"

Видео за нашата дейност