БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП: Въведение

Принципът” е ръководство, което дава надежда на хората... ПРИНЦИПЪТ: ВЪВЕДЕНИЕ 1 ГЛАВА: ПРИНЦИПИ НА ТВОРЕНИЕТО 2 ГЛАВА: ГРЕХОПАДЕНИЕТО 3 ГЛАВА: МИСИЯ НА МЕСИЯТА 4 ГЛАВА: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ: МЕСИЯТА

Есе: ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ за спасение чрез Исус Христос: МИСИЯ НА МЕСИЯТАтаКакво представлява спасението? Какъв е Божият план? Каква е целта на месията? Трябваше ли Исус да умре на кръсата?

Прочети

My Blog List

Човешкото зло (видео)


Човешкото зло

От къде произлиза човешкото зло? Ние не сме създадени да сме такива? Човек трябваше да е въплащение на истинската любов? Злото е последствие от нещо ужасно което се е случило в първото човешко семейство! Знаете ли какв0?Във всеки човек откриваме добро и зло. Някаква зла сила подтиква хората неосъзнато да вършат зли постъпки, които противоречат на желанията на първоначалната им добра душа. В християнството тази сила е наричана Сатана. Но представата за първородния грях и корена на злото е доста неясна. Тъй като същностната природа и произхода на Сатана не са били ясни, човечеството не е било способно да ликвидира неговата сила.

Разкриха Коренът на злото: МИСТИКАТА РАЗШИФРОВАНА
Оказва се че коренът на залото е всъщност сексуалното прелюбодеяние на първите човешки предци. Вместо да създадът здраво семейство изпълнено с истинска любов те започват с прелюбодеяние което слага началото на егоистичната любов и потомство. От там човечеството е неспособно да чувства и разбира Бог нито помежду си...

[115-slide1.jpg] Символите на Библията:
символа на "Забранения плод"

[coming.jpg] Историческия спор:
Исус Бог ли е или човек?

[thumb_59-5.jpg] Защо Бог позволи
Грехопадението?

Невероятната красота на Божието творение

красота на Божието творение, Бог, като наш родител е създал този свят

Невероятната красота
на Божието творение
Бог, като наш родител е създал този свят така, че да можем да преживяваме огромна радост от всяка дейност. Вижте тези невероятни кадри.
С третата Благословия, "Владейте над всички неща", Бог дава на човека правото на господство над цялото Творение. За да може Бог да изпита радост, човекът, като обект на Неговото Сърце, трябва винаги да чувства радост в своя живот. Затова Бог създава всички неща като обект, носещи радост на човека, за да може той винаги да изпитва радост."

За да доминира над нея, човек трябва да обича и се грижи за природата. "Когато човек господства над всички неща с любов и получава радост от тях, той осъществява Третата Благословия, която Бог дава на хората." Вътрешното госпоество над творението означава господство чрез любов. Външното господство представлява използване и развитие на Творението с помоща на науката и техниката.

През нащия век се извършва голям научен прогрес. По този начин хората придобиват контрол над болестите, морето, земята, въздуха и дори космоса. Освен това сме на прага да създадем идеален стандарт на живот за всички хора въз основа на масожата продукция, високодобивните култури, превръщането на пустините в обработваеми земи и регулирането на околната среда. Използването на океанското дъно и дори на двее полюсни шапки е друг пример за способността на човека да превърне Творението в идеален дом. Сега живеем в Последните дни, когато този идеал ще се осъществи субстанциално.
красота на Божието творение, Бог, като наш родител е създал този свят
Първия Български Бутон за споделяне

Човешкото зло (видео)

10:17 AM Reporter: ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР 0 Responses

Човешкото зло

От къде произлиза човешкото зло? Ние не сме създадени да сме такива? Човек трябваше да е въплащение на истинската любов? Злото е последствие от нещо ужасно което се е случило в първото човешко семейство! Знаете ли какв0?Във всеки човек откриваме добро и зло. Някаква зла сила подтиква хората неосъзнато да вършат зли постъпки, които противоречат на желанията на първоначалната им добра душа. В християнството тази сила е наричана Сатана. Но представата за първородния грях и корена на злото е доста неясна. Тъй като същностната природа и произхода на Сатана не са били ясни, човечеството не е било способно да ликвидира неговата сила.

Разкриха Коренът на злото: МИСТИКАТА РАЗШИФРОВАНА
Оказва се че коренът на залото е всъщност сексуалното прелюбодеяние на първите човешки предци. Вместо да създадът здраво семейство изпълнено с истинска любов те започват с прелюбодеяние което слага началото на егоистичната любов и потомство. От там човечеството е неспособно да чувства и разбира Бог нито помежду си...

[115-slide1.jpg] Символите на Библията:
символа на "Забранения плод"

[coming.jpg] Историческия спор:
Исус Бог ли е или човек?

[thumb_59-5.jpg] Защо Бог позволи
Грехопадението?

Прочети още...

Невероятната красота на Божието творение

5:52 AM Reporter: ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР 0 Responses
красота на Божието творение, Бог, като наш родител е създал този свят

Невероятната красота
на Божието творение
Бог, като наш родител е създал този свят така, че да можем да преживяваме огромна радост от всяка дейност. Вижте тези невероятни кадри.
С третата Благословия, "Владейте над всички неща", Бог дава на човека правото на господство над цялото Творение. За да може Бог да изпита радост, човекът, като обект на Неговото Сърце, трябва винаги да чувства радост в своя живот. Затова Бог създава всички неща като обект, носещи радост на човека, за да може той винаги да изпитва радост."

За да доминира над нея, човек трябва да обича и се грижи за природата. "Когато човек господства над всички неща с любов и получава радост от тях, той осъществява Третата Благословия, която Бог дава на хората." Вътрешното госпоество над творението означава господство чрез любов. Външното господство представлява използване и развитие на Творението с помоща на науката и техниката.

През нащия век се извършва голям научен прогрес. По този начин хората придобиват контрол над болестите, морето, земята, въздуха и дори космоса. Освен това сме на прага да създадем идеален стандарт на живот за всички хора въз основа на масожата продукция, високодобивните култури, превръщането на пустините в обработваеми земи и регулирането на околната среда. Използването на океанското дъно и дори на двее полюсни шапки е друг пример за способността на човека да превърне Творението в идеален дом. Сега живеем в Последните дни, когато този идеал ще се осъществи субстанциално.
красота на Божието творение, Бог, като наш родител е създал този свят

Прочети още...

Видео за нашата дейност