БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП: Въведение

Принципът” е ръководство, което дава надежда на хората... ПРИНЦИПЪТ: ВЪВЕДЕНИЕ 1 ГЛАВА: ПРИНЦИПИ НА ТВОРЕНИЕТО 2 ГЛАВА: ГРЕХОПАДЕНИЕТО 3 ГЛАВА: МИСИЯ НА МЕСИЯТА 4 ГЛАВА: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ: МЕСИЯТА

Есе: ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ за спасение чрез Исус Христос: МИСИЯ НА МЕСИЯТАтаКакво представлява спасението? Какъв е Божият план? Каква е целта на месията? Трябваше ли Исус да умре на кръсата?

Прочети

My Blog List

Адам: изява на Бог

Aдам – прародител на човечеството и видим Бог

Създавайки Адам и Ева, Бог искаше първо, да се сдобие с плът и второ, да осъществи любовта Си. Ако Адам и Ева бяха достигнали до съвършенство и бяха станали въплъщение на любовта способна да ги обедини в едно, Бог би се спуснал при тях и би станал любящ Родител на цялото човечество. Адам и Ева които са родители притежаващи тяло и създадени по Божи образ, биха дали живот на физически деца и съответно, биха построили идеален свят. Тогава човека би станал свързващото звено между духовния и физическия свят. Можем да кажем, че това също е част от целта на сътворението на човека.
Благодарение на любовта, Бог би влязъл в Адам и Ева. Той би станал Истински Родител на човечеството в плът, а след като Адам и Ева отидат в духовния свят, Той и там би заел положението на Родител в техен образ. (Благословеното семейство и идеалното Небесно Царство I, 307)

***
Адам, създаден като Божие въплъщение, би станал прародител на човечеството. С други думи, Адам е олицетворение на Бог. За да може Бог който няма тяло да господства над материалния свят, Му е необходимо тяло с помоща на което да може да вижда, чува и действа. Адам е тялото на Бог. Коя е тогава Ева? Тя е жена на Адам, притежаваща плът. И така, ако Адам е Бог в плът, тогава Ева е Божията жена в плът. Вие сигурно ще кажете: “Къде се е чуло светият Бог да има жена?!” Въпреки това, Адам е бил създаден за да стане въплъщение на Бог, а Ева – да стане жена на Бог в плът. (22–279, 1969.5.4)

***
Адам и Ева бяха необходими на Бог за осъществяването на две цели. Първо, Той желаеше да осъществи идеала на любовта. Второ, невидимият Бог искаше да Се покаже чрез някаква форма. Адам и Ева бяха основата или ядрото, благодарение на което невидимият Бог би могъл да се представи във видима форма и да създаде взаимоотношения с материалния свят. (92–147, 1977.4.1)

***
Какво би правил безтелесният Бог един в духовния свят? Няма никакъв смисъл от невидим Бог! За да стане Родител на хората, Той трябва да има тяло и да умее да чувства. Разберете, Бог е имал необходимост от тяло подобно на човешкото, за това Му се е наложило да създаде Адам и Ева и да ги дари с двойнствена природа! (133–91, 1984.7.10)

***
Когато Небесният Баща получава тяло, видимото и невидимото се обединяват. Това символизира единството на Вселената. Адам и Ева притежават тяло отразяващо Божия образ. По идея, те трябваше да се качат на трон в царския дворец на Небесното царство и Бог, обитавайки царствените им души, да господства над земния и духовния свят. Той би създал Божието Царство, Царството на любовта. Духът и тялото могат да се обединят само чрез любов, други начини не съществуват. (143–93, 1986.3.16)

***
Ева трябваше да стане Божия принцеса; в последствие тя би станала Божия съпруга. Бог искаше да я направи Свой партньор в любовта, Своя жена. Защо? За да се сподели любовта, е необходимо тяло. Без него не може! Отивайки в духовния свят ще забележите, че Бог е невидим. В атмосферата на духовния свят постоянно, двадесет и четири часа в денонощието, сияе светлина подобна на слънчевата. Бог управлява всичко, невидимо присъствайки в пространството.
Да се заявява, че безплътният Бог може да бъде обект на любовта на човека, притежаващ плът, би било несериозно! Невидимият Бог създаде Адам и Ева в плът като абсолютен шедьовър на идеала на любовта, за да станат Негови партньори. Ако попитате на кого прилича Бог, ще ви кажа, че прилича на Адам и Ева. Бог е вътрешният Баща, Адам – външният Баща. Бог е вътрешният Родител, Адам и Ева – външните родители. (199–361, 1990.2.21)

***
Бог създаде Небето и земята за да сподели с тях любовта Си. С тази цел невидимият Бог издигна мъжа и жената във въплъщение на вечната любов. Те трябваше да станат главно олицетворение на любовта, тоест истински прародители на доброто за цялото човечество или Истински Родители. Вие не сте имали Истински Родители. Но сега в Обединителната църква има учение за Истинските Родители. (38–173, 1971.1.3)

***
Защо Бог създаде Адам и Ева? Бог който няма форма не може да господства над реалния свят. Безтелесния и невидим Бог не е в състояние да властва над видимия свят, над цялото творение и Вселената. Ето защо с помоща на любовта Бог трябва да се облече в тяло. Ето защо Той започна да твори. Когато Бог получава тяло благодарение на любовта, се раждат вътрешният и външният импулси. (166–232, 1987.6.7)

***
Невидимият Бог е безплътен, Истинските Родители играят ролята на Негово тяло. Те са Родители на личността, семейството, рода, народа и държавата. В бъдеще, когато отидете в духовния свят, ще забележите че и там Бог се проявява в образа на Истинските Родители. (98–224, 1978.8.1)

***
Ето в какво се състои величието на Обединителната Църква! С какво е забележителен преп. Мун? С това, че Бог иска да използва неговия облик! (166–232, 1987.6.7)

***
Бог няма тяло. Невидимият Бог се представи във видим образ. Кой е видимият Бог? Безгрешните Истински Родители за които говорим. (201–83, 1990.3.4)

***
В карйна сметка, Бог е духовна Същност която няма форма, за това човек не може да получи водене директно от Него или да преживее рождение свише чрез непосредствено общуване с Него. Поради това Бог изпрати централни личности с помоща на които учи хората и им дава възможност да преживеят повторно раждане. Точно такива личности са Истинските Родители, притежаващи видим и невидим аспект. (91–101, 1977.2.3)

***
С каква цел Бог създаде Адам и Ева? Ние имаме тяло, а невидимият Бог няма. Нямайки тяло, Той не може да господства над духовния и земния свят. Бог съществува, но за да стане Родител на хората, Му е необходимо тяло. Кой е представителят Му в плът? Адам и Ева. Бог се представя чрез телата на безгрешните Адам и Ева.
Адам и Ева са прародителите на човечеството; в същото време те са Бог, господстващ над Небето и земята. Бог обитава вечния невидим свят, а Адам и Ева, явявайки се Негова форма, заемат положението на родители и носят отговорност за управлението на света. (133–91, 1984.7.10)

***
Божията цел не се състои само в това да доведе до съвършенство взаимоотношенията на вертикална любов с Адам и Ева, в които Бог е Субект, а човека – обект. Осъществявайки ветрикалната любов, Той искаше да пожъне и плодовете на хоризонталната любов между Адам и Ева. В този момент би се въплътил идеалът на любовта: Бог, вътрешният Родител, би влязил в Адам и Ева, външните родители, за да достигне до пълно единство с тях. Бог, Невидимият Родител, би станал вечен Родител в материалния свят чрез образите на Адам и Ева. В този момент Адам и Ева биха станали Истински Родители или Истински Прародители. (135–10, 1985.8.20)
Първия Български Бутон за споделяне

Адам: изява на Бог

2:05 PM Posted by ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
Aдам – прародител на човечеството и видим Бог

Създавайки Адам и Ева, Бог искаше първо, да се сдобие с плът и второ, да осъществи любовта Си. Ако Адам и Ева бяха достигнали до съвършенство и бяха станали въплъщение на любовта способна да ги обедини в едно, Бог би се спуснал при тях и би станал любящ Родител на цялото човечество. Адам и Ева които са родители притежаващи тяло и създадени по Божи образ, биха дали живот на физически деца и съответно, биха построили идеален свят. Тогава човека би станал свързващото звено между духовния и физическия свят. Можем да кажем, че това също е част от целта на сътворението на човека.
Благодарение на любовта, Бог би влязъл в Адам и Ева. Той би станал Истински Родител на човечеството в плът, а след като Адам и Ева отидат в духовния свят, Той и там би заел положението на Родител в техен образ. (Благословеното семейство и идеалното Небесно Царство I, 307)

***
Адам, създаден като Божие въплъщение, би станал прародител на човечеството. С други думи, Адам е олицетворение на Бог. За да може Бог който няма тяло да господства над материалния свят, Му е необходимо тяло с помоща на което да може да вижда, чува и действа. Адам е тялото на Бог. Коя е тогава Ева? Тя е жена на Адам, притежаваща плът. И така, ако Адам е Бог в плът, тогава Ева е Божията жена в плът. Вие сигурно ще кажете: “Къде се е чуло светият Бог да има жена?!” Въпреки това, Адам е бил създаден за да стане въплъщение на Бог, а Ева – да стане жена на Бог в плът. (22–279, 1969.5.4)

***
Адам и Ева бяха необходими на Бог за осъществяването на две цели. Първо, Той желаеше да осъществи идеала на любовта. Второ, невидимият Бог искаше да Се покаже чрез някаква форма. Адам и Ева бяха основата или ядрото, благодарение на което невидимият Бог би могъл да се представи във видима форма и да създаде взаимоотношения с материалния свят. (92–147, 1977.4.1)

***
Какво би правил безтелесният Бог един в духовния свят? Няма никакъв смисъл от невидим Бог! За да стане Родител на хората, Той трябва да има тяло и да умее да чувства. Разберете, Бог е имал необходимост от тяло подобно на човешкото, за това Му се е наложило да създаде Адам и Ева и да ги дари с двойнствена природа! (133–91, 1984.7.10)

***
Когато Небесният Баща получава тяло, видимото и невидимото се обединяват. Това символизира единството на Вселената. Адам и Ева притежават тяло отразяващо Божия образ. По идея, те трябваше да се качат на трон в царския дворец на Небесното царство и Бог, обитавайки царствените им души, да господства над земния и духовния свят. Той би създал Божието Царство, Царството на любовта. Духът и тялото могат да се обединят само чрез любов, други начини не съществуват. (143–93, 1986.3.16)

***
Ева трябваше да стане Божия принцеса; в последствие тя би станала Божия съпруга. Бог искаше да я направи Свой партньор в любовта, Своя жена. Защо? За да се сподели любовта, е необходимо тяло. Без него не може! Отивайки в духовния свят ще забележите, че Бог е невидим. В атмосферата на духовния свят постоянно, двадесет и четири часа в денонощието, сияе светлина подобна на слънчевата. Бог управлява всичко, невидимо присъствайки в пространството.
Да се заявява, че безплътният Бог може да бъде обект на любовта на човека, притежаващ плът, би било несериозно! Невидимият Бог създаде Адам и Ева в плът като абсолютен шедьовър на идеала на любовта, за да станат Негови партньори. Ако попитате на кого прилича Бог, ще ви кажа, че прилича на Адам и Ева. Бог е вътрешният Баща, Адам – външният Баща. Бог е вътрешният Родител, Адам и Ева – външните родители. (199–361, 1990.2.21)

***
Бог създаде Небето и земята за да сподели с тях любовта Си. С тази цел невидимият Бог издигна мъжа и жената във въплъщение на вечната любов. Те трябваше да станат главно олицетворение на любовта, тоест истински прародители на доброто за цялото човечество или Истински Родители. Вие не сте имали Истински Родители. Но сега в Обединителната църква има учение за Истинските Родители. (38–173, 1971.1.3)

***
Защо Бог създаде Адам и Ева? Бог който няма форма не може да господства над реалния свят. Безтелесния и невидим Бог не е в състояние да властва над видимия свят, над цялото творение и Вселената. Ето защо с помоща на любовта Бог трябва да се облече в тяло. Ето защо Той започна да твори. Когато Бог получава тяло благодарение на любовта, се раждат вътрешният и външният импулси. (166–232, 1987.6.7)

***
Невидимият Бог е безплътен, Истинските Родители играят ролята на Негово тяло. Те са Родители на личността, семейството, рода, народа и държавата. В бъдеще, когато отидете в духовния свят, ще забележите че и там Бог се проявява в образа на Истинските Родители. (98–224, 1978.8.1)

***
Ето в какво се състои величието на Обединителната Църква! С какво е забележителен преп. Мун? С това, че Бог иска да използва неговия облик! (166–232, 1987.6.7)

***
Бог няма тяло. Невидимият Бог се представи във видим образ. Кой е видимият Бог? Безгрешните Истински Родители за които говорим. (201–83, 1990.3.4)

***
В карйна сметка, Бог е духовна Същност която няма форма, за това човек не може да получи водене директно от Него или да преживее рождение свише чрез непосредствено общуване с Него. Поради това Бог изпрати централни личности с помоща на които учи хората и им дава възможност да преживеят повторно раждане. Точно такива личности са Истинските Родители, притежаващи видим и невидим аспект. (91–101, 1977.2.3)

***
С каква цел Бог създаде Адам и Ева? Ние имаме тяло, а невидимият Бог няма. Нямайки тяло, Той не може да господства над духовния и земния свят. Бог съществува, но за да стане Родител на хората, Му е необходимо тяло. Кой е представителят Му в плът? Адам и Ева. Бог се представя чрез телата на безгрешните Адам и Ева.
Адам и Ева са прародителите на човечеството; в същото време те са Бог, господстващ над Небето и земята. Бог обитава вечния невидим свят, а Адам и Ева, явявайки се Негова форма, заемат положението на родители и носят отговорност за управлението на света. (133–91, 1984.7.10)

***
Божията цел не се състои само в това да доведе до съвършенство взаимоотношенията на вертикална любов с Адам и Ева, в които Бог е Субект, а човека – обект. Осъществявайки ветрикалната любов, Той искаше да пожъне и плодовете на хоризонталната любов между Адам и Ева. В този момент би се въплътил идеалът на любовта: Бог, вътрешният Родител, би влязил в Адам и Ева, външните родители, за да достигне до пълно единство с тях. Бог, Невидимият Родител, би станал вечен Родител в материалния свят чрез образите на Адам и Ева. В този момент Адам и Ева биха станали Истински Родители или Истински Прародители. (135–10, 1985.8.20)
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Адам: изява на Бог"

Видео за нашата дейност