БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП: Въведение

Принципът” е ръководство, което дава надежда на хората... ПРИНЦИПЪТ: ВЪВЕДЕНИЕ 1 ГЛАВА: ПРИНЦИПИ НА ТВОРЕНИЕТО 2 ГЛАВА: ГРЕХОПАДЕНИЕТО 3 ГЛАВА: МИСИЯ НА МЕСИЯТА 4 ГЛАВА: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ: МЕСИЯТА

Есе: ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ за спасение чрез Исус Христос: МИСИЯ НА МЕСИЯТАтаКакво представлява спасението? Какъв е Божият план? Каква е целта на месията? Трябваше ли Исус да умре на кръсата?

Прочети

My Blog List

Страстите Христови - Видео - Исус Христос - Разпъването

Страстите Христови - Видео - Исус Христос - Разпъването
Бог създаде Адам и Ева безгрешни, те съгрешиха и сега загубеното трябва да се възстанови. Това е основната логика в Библията!

Как Бог работи да възстанови грешката на Адам и Ева? Той работи дълго, за да подготви основа за появата на нов безгрешен Адам (Исус). Затова Библията заявява, "Чрез първия Адам всички умряха, а чрез последния Адам всички ще получат нов живот." Исус идва, като възстановен АдамВиждаме как различните християнски нации които са се издигали и просперирали когато Бог ги е избирал, после са упадали, когато са се проваляли да изпълнят отговорността си. Което показва как Бог е устремен към крайната си цел, но той не може да предопредели дали избраните от него ще изпълнят отговорността си или не...За съжаление Христос бе убит преждевременно и то от тези които всъщност чакаха да го приемат. Така Исус не създаде семейство, и днес най-лесно ни е да мислим, че не е искал. А какво е искал? Да бъде убит?!?
Когато най-добрите теолози от цял свят се събират, те до един, единодушно гласуват, че по всички сведения в Библията Исус е очаквал Небесното Царство да се осъществи още тогава и не е имал никакво желание да бъде убит.
Самата Библия утвърждава, че "ако бяха разбрали Божията премъдрост не биха разпнали господа", защото Божията мъдрост и воля не бяха Исус да умре, а да бъде приет. Можем ли да спорим с Исус, той сам отговаря на въпроса "Каква е Божията воля?", "Божията воля е да приемете този който Той е пратил.", а не да го убият.Исус също разказва притча за лозето в която Господаря (Бог) изпраща сина си (Исус), не за да бъде убит, а с надеждата че "поне него ще уважат и няма да убият", както са правили с пророците и той ще прибере реколтата. Библията също казва ясно, че такъв, като Юда Искариот, който го предаде, "по-добре да не се бе родил"...
Но поради човешките разбирания натрупани през последните 2000 години, дори християните пренебрегват Библията.Бог не се е отказал от този идеал за човечеството.
Самия Исус не е желаел да се откаже лесно: "Ако е възможно нека ме отмине тая горчива чаша, Отче, но нека бъде твоята воля." Той е искал, дори в тази безизходна ситуация на отхвърляне, да намери шанс, да довърши първоначалната си мисия и установи Небесното Царство на земята, както е и молитвата му, "Да бъде Твоето царство, както на Небето така и на земята."Колкото и съвършенни деца да са, Адам и Ева са били малолетни, емоционалното им и сърдечно развитие още не е приключило, което се доказва от факта, че съгрешиха. Ако бяха напълно зряли в съвършенството си, нямаше да е възможно да съгрешат, защото щеше да чувстват Божиите чувства като свои.
Луцифер е знаел, че след още някоя и друга година те ще са готови и духовно в зряла любов да започнат семеен живот и ще имат съвършенно потомство, което ще доминира над него. Той е знаел колко сладък може да е вкуса на сексуалното познание. Той ги подтиква да вкусят от забранения плод (преждевременния секс), така те се отклоняват от Бог, поради силата на грешна, непринципна любов с център Архангела.
Луцифер (Сатана) става господар на грешната любов, грешния живот, който те раждат, и цялата човешка потомствена линия. На която той, падналия Архангел, става баща. Затова Исус казва "вие сте от баща Дявола". Така Архангел Луцифер се превръща във фалшив бог и властва над човечеството през цялата история, докато Бог е изоставен самотен, с покъртено сърце от загубата на децата си и унищожените идеали, които Той е имал за тях.
Какви идеали, каква цел Бог е имал а Адам и Ева? Ясно се казва: да станат плодни (развият плодовете на духа, достигнат зрялост на характера и сърцето си), чак тогава да създадат семейство и напълнят земята с безгрешни деца, и так да господстват над всички творения (включително и над Ангелите). Точно това и щеше да стане, ако те не бяха съгрешили. Точно това щеше да възстанови Исус още приживе, ако не бяха го убили. Точно за това идва Второто пришествие.

Затова Господаря на Второто пришествие идва, за да изпълни точно това, да създаде идеално семейство, род, нация и в крайна сметка Божия свят. Но самия Исус задава въпроса: "Когато той дойде, ще намери ли вяра".

Страстите Христови - Видео - Исус Христос - Разпъването
Първия Български Бутон за споделяне

Страстите Христови - Видео - Исус Христос - Разпъването
Бог създаде Адам и Ева безгрешни, те съгрешиха и сега загубеното трябва да се възстанови. Това е основната логика в Библията!

Как Бог работи да възстанови грешката на Адам и Ева? Той работи дълго, за да подготви основа за появата на нов безгрешен Адам (Исус). Затова Библията заявява, "Чрез първия Адам всички умряха, а чрез последния Адам всички ще получат нов живот." Исус идва, като възстановен АдамВиждаме как различните християнски нации които са се издигали и просперирали когато Бог ги е избирал, после са упадали, когато са се проваляли да изпълнят отговорността си. Което показва как Бог е устремен към крайната си цел, но той не може да предопредели дали избраните от него ще изпълнят отговорността си или не...За съжаление Христос бе убит преждевременно и то от тези които всъщност чакаха да го приемат. Така Исус не създаде семейство, и днес най-лесно ни е да мислим, че не е искал. А какво е искал? Да бъде убит?!?
Когато най-добрите теолози от цял свят се събират, те до един, единодушно гласуват, че по всички сведения в Библията Исус е очаквал Небесното Царство да се осъществи още тогава и не е имал никакво желание да бъде убит.
Самата Библия утвърждава, че "ако бяха разбрали Божията премъдрост не биха разпнали господа", защото Божията мъдрост и воля не бяха Исус да умре, а да бъде приет. Можем ли да спорим с Исус, той сам отговаря на въпроса "Каква е Божията воля?", "Божията воля е да приемете този който Той е пратил.", а не да го убият.Исус също разказва притча за лозето в която Господаря (Бог) изпраща сина си (Исус), не за да бъде убит, а с надеждата че "поне него ще уважат и няма да убият", както са правили с пророците и той ще прибере реколтата. Библията също казва ясно, че такъв, като Юда Искариот, който го предаде, "по-добре да не се бе родил"...
Но поради човешките разбирания натрупани през последните 2000 години, дори християните пренебрегват Библията.Бог не се е отказал от този идеал за човечеството.
Самия Исус не е желаел да се откаже лесно: "Ако е възможно нека ме отмине тая горчива чаша, Отче, но нека бъде твоята воля." Той е искал, дори в тази безизходна ситуация на отхвърляне, да намери шанс, да довърши първоначалната си мисия и установи Небесното Царство на земята, както е и молитвата му, "Да бъде Твоето царство, както на Небето така и на земята."Колкото и съвършенни деца да са, Адам и Ева са били малолетни, емоционалното им и сърдечно развитие още не е приключило, което се доказва от факта, че съгрешиха. Ако бяха напълно зряли в съвършенството си, нямаше да е възможно да съгрешат, защото щеше да чувстват Божиите чувства като свои.
Луцифер е знаел, че след още някоя и друга година те ще са готови и духовно в зряла любов да започнат семеен живот и ще имат съвършенно потомство, което ще доминира над него. Той е знаел колко сладък може да е вкуса на сексуалното познание. Той ги подтиква да вкусят от забранения плод (преждевременния секс), така те се отклоняват от Бог, поради силата на грешна, непринципна любов с център Архангела.
Луцифер (Сатана) става господар на грешната любов, грешния живот, който те раждат, и цялата човешка потомствена линия. На която той, падналия Архангел, става баща. Затова Исус казва "вие сте от баща Дявола". Така Архангел Луцифер се превръща във фалшив бог и властва над човечеството през цялата история, докато Бог е изоставен самотен, с покъртено сърце от загубата на децата си и унищожените идеали, които Той е имал за тях.
Какви идеали, каква цел Бог е имал а Адам и Ева? Ясно се казва: да станат плодни (развият плодовете на духа, достигнат зрялост на характера и сърцето си), чак тогава да създадат семейство и напълнят земята с безгрешни деца, и так да господстват над всички творения (включително и над Ангелите). Точно това и щеше да стане, ако те не бяха съгрешили. Точно това щеше да възстанови Исус още приживе, ако не бяха го убили. Точно за това идва Второто пришествие.

Затова Господаря на Второто пришествие идва, за да изпълни точно това, да създаде идеално семейство, род, нация и в крайна сметка Божия свят. Но самия Исус задава въпроса: "Когато той дойде, ще намери ли вяра".

Страстите Христови - Видео - Исус Христос - Разпъването
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Страстите Христови - Видео - Исус Христос - Разпъването"

Видео за нашата дейност